۲۸

سال سابقه

۱۰۰۰

بالاترین نمره ارزیابی

۲۴۰۰

زیربنای آموزشی

۱۰۰۰

بیشترین رتبه زیر هزار

حد صفر و صفرم مثلثات قسمت اول

آزمایشگاه فیزیک دهم جلسه سیزدهم _اندازه گیری گرمای نهان ذوب یخ

آزمایشگاه فیزیک یازدهم _ ساختمان و طرز کار مولدها

ورزش در خانه – حرکات ورزشی با پله

ورزش در خانه – آمادگی جسمانی با استفاده از پله

ورزش در خانه – انواع حرکت پلانک

حکایت تربیت – هفتم

مطالعه و یادگیری – هفتم

دیو و کیک – پایه هشتم

مهارنفس – هشتم

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!