اندازه گیری شعاع زمین تکرار کار تاریخی اراتوستن – آزمایشگاه فیزیک

دسته بندی ها : آزمایشگاه, ویدئوها ۹ مهر ۱۳۹۹ alborz_school 161 بازدید
alborz_school

مطالب زیر را حتما بخوانید: