۲۸

سال سابقه

۱۰۰۰

بالاترین نمره ارزیابی

۲۴۰۰

زیربنای آموزشی

۱۰۰۰

بیشترین رتبه زیر هزار

انبساط سطحی – دهم

انبساط طولی – دهم

آزمایشگاه فیزیک هم جلسه ششم قسمت اول _ طرح یک سوال

آزمایشگاه فیزیک دهم جلسه ششم قسمت دوم _ نیروی شناوری

آزمایشگاه فیزیک دهم جلسه ششم قسمت چهارم _ اندازه گیری نیروی شناوری

آزمایشگاه فیزیک دهم جلسه ششم قسمت سوم _ پاسخ سوال طرح شده

اسم های معرفه و نکره

اسلوب شرط

افعال ثلاثی مجرد و مزید

اسم های مشتق

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!